Lidingö Vox tolkar Shakespeare

www.lidingovox.se

Hem

 

 

 

William Shakespeare (1564-1616) 

 

Shakespeare föddes 1564 i Stratford-upon-Avon, Storbrittanien. Han dog 1616. Shakespeare får nog anses vara en av historiens mest kända dramatiker och en av världens mest citerade personer. Mest känd är han för sina tragedier, men han skrev också komedier.

 

Mindre känt är att vissa hävdar att Shakespeare inte skrev något alls. Utan det som kallas Shakespeares verk i stället skrevs av en Francis Bacon. Tecken på detta är exempelvis att nya pjäser kom ut flera år efter Shakespeares död, att man bara lyckats hitta ett fåtal namnteckningar av Shakespeare och att båda föräldrarna var analfabeter. Dessutom påstås Francis Bacons namn i kodad form finnas gömt i pjäserna.

 

Oavsett det faktiska förhållandet, så är några av Shakespeares mer kända pjäser: En midsommar­nattsdröm, Hamlet, Julius Caesar, Köpmannen från Venedig, Macbeth, Romeo och Julia och Trettondagsafton. Källa: susning.nu

 

Shakespeares samtliga verk kan återfinnas på Internet. Carl August Hagberg (1810-1864), gjorde en mycket ambitiös översättning till svenska. Översättningen av de samlade verken blev klar 1851. I efterskriften till sin översättning skriver Hagberg.

 

”upptagit nära elfva år af hans (läs: Hagbergs) kraftigaste arbetsålder”.

. . .
”Utan tvifvel återstår ännu mycket att lära om och af Shakspeare, icke allenast i vår tid, utan äfven i kommande tider; men tillgången på hjelpmedel må vara större eller mindre -- den enskilde arbetaren, som, nu eller i en framtid, sträfvar för att utsprida kännedom om ett af alla tiders största snillen, kan dock icke erbjuda mer, än sin bästa tid och sina bästa krafter.”

 

Under vårens konserter planerar Lidingö Vox att framföra musik med texter av Shakespeare.

William Shakespeare
(1564-1616)

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2006-04-03

Webmaster@lidingovox.se