Lidingö Vox mitt i romantiken

www.lidingovox.se

Hem

 

Några av romantikens förgrundspersoner vilka har förekommit i Lidingö Vox repertoar.

 

Vilhelm Stenhammar (1871 - 1927)

Kompositör till Vårnatt.

 

Vilhelm Stenhammar var utbildad organist, pianist och dirigent. Han var god vän med Verner von Heidenstam. I Stenhammars stora produktion är det kantaten "Ett folk", i vilken ”Sverige, Sverige, fosterland” ingår, som framstår som särskilt nationalistiskt. Den komponerades 1905, året då unionen med Norge upplöstes och den svenska nationalismen nådde en höjdpunkt. Men själva hyllningstexterna i kantaten skrevs av Heidenstam redan 1899.

 

Oscar Levertin (1862 - 1906)

Textförfattare till Vårnatt.

 

Oscar Levertin var litteraturhistoriker, konsthistoriker och essayförfattare samt litterär kritiker. Han beskrivs som en lyrisk skald med djup känsloglöd och af vemodsfull mystisk läggning. Levertin var precis som Stenhammar god vän med Heidenstam.  Kungliga biblioteket innehar över 200 brev från Heidenstam till Levertin, dessa brev blev offentliga så sent som år 2002..

 

(Porträtt av Carl Larsson 1906)

Adolf Fredrik Lindblad (1801 - 1878)
Kompositör och textförfattare till En sommarafton.

 

Adolf Fredrik Lindblad var mycket produktiv. Han komponerade symfonier och kammarmusik och drygt 200 sånger, vilka till form och innehåll var anpassade till samtidens borgerliga salongskultur.

 

I Lindblads musikskola och hem syntes bland andra Geijer, Carl Jonas Love Almqvist och Fredrika Bremer. Dessutom fanns där emellanåt Jenny Lind, vilken tillsammans med Lindblad och Lindblads hustru kom att ingå i ett romantiskt triangeldrama.

 

Johannes Brahms (1833-1897)

Kompositör till Waldesnacht

 

Johannes Brahms skrev bland annat 4 symfonier, andra orkesterstycken och körsånger för blandad kör. Brahms lärde känna Robert Schumann och dennes hustru Clara. Han bodde ett tag i deras hem och förälskade sig i Clara. När Robert Schumann avled år 1856 hoppades han att det skulle bli hans tur, men därav blev intet.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)

Kompositör till I Skogen.

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy röjde tidigt en förvånande begåvning för såväl musik och måleri som för språk­studier. Blott 17 år, skrev han musiken till En midsommarnattsdröm, med den kända bröllopsmarschen. 

 

Medelssohn var i sin samtid en mycket känd dirigent. Överansträngd och tärd av sorg över sin älskade systers, Fanny Hensels, död, träffades M. av nervslag och dog endast 38 år gammal.

 

Niels W. Gade (1817 – 1890)

Tonsättare till Im Wald

 

16 år gammal gav Gade sin första konsert. Gade var god vän med Felix Mendelssohn-Bartholdy i Leipzig på 1840-talet. Gade rönte redan i livstiden ovanligt stort erkännande i stora delar av Europa. Från 1867 och till sin död var han direktör för Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Hans staty restes 1897 på S. Annæ plads i Köpenhamn.

Paul Heyse (1830 – 1914)

Textförfattare till Waldesnacht

 

Paul Heyse gjorde sina studier i Berlin och Bonn och ägnade sig 1854-67 i München, med understöd af konung Maximilian, åt litteraturen. Heyse ansågs vara en romantiker och skönhets­dyrkare, vars tekniska behärskning af konstens former drivits till fulländning, vars mångsidiga intressen och outtröttliga alstringskraft ställa honom bland tidens viktigaste författare. 80 år gammal fick Heyse Nobelpriset i litteratur 1910. Sjukdom förhindrade dock att han mottog priset personligen.

Emanuel Geibel (1815 – 1884)

Textförfattare till Im Wald

 

I Nordisk familjebok, Uggleupplagan (1920) under ämnet Tyska litteraturen, beskrivs Geibel.

 

”Berömdast af skalderna under 1850- och 1860-talet var den våldsamt öfver­skattade E. Geibel, en äkta lyriker, känslovek, musikalisk, otadlig i form, sann och karaktärsfast, men utan djupare originalitet. Kring honom samlades i Munchen, dit konung Maximilian II kallade en rad poeter och författare, en krets, för hvilken Geibel var ledaren, liksom han öfvade ett bestämmande inflytande på den tyska diktens utveckling ända till århundradets slut.”

 

Senast uppdaterad 2007-02-18

Webmaster@lidingovox.se